ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

This list contains 472 titles

Художнє життя Івано-Франківщини кінця XIX-XX століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво ; Прикарпатський університет ім. В. СтефаникаPublication: Львів, 2005Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-119] (2).
Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 26.00.01 - Теорія та історія культури (мистецтвознавство)Publication: Івано-Франківськ, 2016Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-252] (1).
Художнє життя Івано-Франківщини кінця XIX-XX століття : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво ; Прикарпатський університет ім. В. СтефаникаPublication: Івано-Франківськ, 2005Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS73/1-2] (1).
Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV - первой пловины XX вв. (этапы развития, типология, стилистика, художественные особенности) : Диссертация на соискание ученей степени доктора искусствоведения / Акчурина-Муфтиева Н. М. ; Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Украины, Том IPublication: Киев, 2008Description: 513 с. + ил.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS91/1-2] (1).
Формирование типов зданий домов ребенка и детских домов : Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.02 - Архитектура зданий и сооружений / Акчурина-Муфтиева Н. М.Publication: Москва, 1986Description: 227 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал (1).
Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар XV - першої пловини XX ст. (етапи развитку, типологія, стилістика, художні особливості) : Диссертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Акчуріна-Муфтієва Н. М.Publication: Львів, 2009Description: 36 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-159] (2).
Проблемы стимулирования ускорения научно-технического прогресса в условиях совершенствования хозяйственного механизма : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.01 - политическая экономия / Александров Н. П.Publication: Львов, 1986Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-49] (1).
Київська школа художнього текстилю XX ст. (Джерела. Розвиток. Перспектива) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06. - декоративне і прикладне мистецтво / Андріяшко В. Д. ; Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. БойчукаPublication: Київ, 2007Description: 333 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS97] (1).
Київська школа художнього текстилю XX ст. (Джерела. Розвиток. Перспектива) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Андріяшко В. Д.Publication: Львів, 2009Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-170] (2).
Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва: (функція, типологія, семантика, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Андрушко Л. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 187 с. + іл.Availability: No items available
Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва: (функція, типологія, семантика, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Андрушко Л. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-172] (2).
Художественная панорама как вид искусства : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04 - изобразительное искусство / Аргасцева С. А.Publication: Москва, 1992Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-3] (1).
Український живопис доби модернізму: світоглядні і художньо-стильові особливості : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бабунич Ю. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2016Description: 225 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS142/1-2] (1).
Український живопис доби модернізму: світоглядні і художньо-стильові особливості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бабунич Ю. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2016Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-259] (1).
Вышивка татар Крыма XVIII - начала XX ст. (история, типология, художественно-стилистические особенности) : Диссертация на соискание научной степени кандидата искусствоведения. 17.00.06 - декоративное и прикладное искусство / Бавбекова И. А. ; Львовская национальная академия искусствPublication: Львов, 2013Description: 216 с. + ил.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS119/1-2] (1).
Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Бавбекова І. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львов, 2014Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-215] (2).
Революционная деятельность большевиков в профсоюзах в первой русской революции 1905-1907 гг. (на материалах Украины) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 07.0001 История Коммунистической партии Советского Союза / Багацкий В. В.Publication: Одесса, 1980Description: 24 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-31] (1).
Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність - 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бакович О. П. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 203 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS123/1-2] (1).
Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність - 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бакович О. П. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-231] (1).
Эмотектоника как дизайн-метод эстетической организации урбосреды : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.06 - техническая эстетика / Бандорин В. Г.Publication: Санкт-Петербург, 1994Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-29] (1).
Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910- 1914 рр. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бенях Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 285 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS161] (1).
Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910- 1914 рр. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бенях Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-278] (1).
Творчість Василя Курилика (середовище, архетипи, стилістика) : Подається на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Береговська Х. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 387 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS186/1-2] (1).
Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Береговська Х. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 189 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS121] (1).
Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Береговська Х. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-219] (2).
Творчість Василя Курилика (середовище, архетипи, стилістика) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Береговська Х. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 24 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-305] (1).
Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років XX століття : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бесага М. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 185 с. + іп.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS99/1-2] (1).
Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років XX століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бесага М. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 15 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-174] (2).
Телерадиофикация жилой среды (художественно-конструкторский аспект) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Бетоньян Д. А.Publication: Москва, 1988Description: 50 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-47] (1).
Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX ст.. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Білан І. С. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 193 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS129/1-2] (1).
Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX ст.. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Білан І. С. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-236] (1).
Художнє дерево Косівщини другої половини XX cтоліття (традиції та новації у творчості митців) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Білий В. Д. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS136] (1).
Художнє дерево Косівщини другої половини XX cтоліття (традиції та новації у творчості митців) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Білий В. Д. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-246] (1).
Проблема взаимосвязи геометрических пространственных представлений в искусствознании : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. 17.00.06 - Техническая эстетика / Боднар О. Я.Publication: Москва, 1994Description: 45 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-32] (2).
Народне декоративне мистецтво Покуття ХІХ-ХХ століття (Історія. Типологія. Художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Бойчук Б. В.Publication: Львів, 2000Description: 160 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS35] (1).
Народне декоративне мистецтво Покуття ХІХ-ХХ століття (Історія. Типологія. Художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Бойчук Б. В.Publication: Львів, 2000Description: 160 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-66] (1).
Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Бокотей М. А. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 291 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS159] (1).
Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Бокотей М. А. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-276] (1).
Профілювання та різьблення у художній системі оздоблення дерев’яної сакральної архітектури Українських Карпат ХVII - початку ХХ ст. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Болюк О. Г.Publication: Львів, 2000Description: 180 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS29/1-2] (1).
Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах XVI - початку XXI століть: структура, декор, інспірації : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Болюк О. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 574 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS183/1-2] (1).
Профілювання та різьблення у художній системі оздоблення дерев'яної сакральної архітектури українських Карпат XVII - початку XX ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Болюк О. М.Publication: Львів, 2000Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-60] (1).
Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах XVI - початку XXI століть: структура, декор, інспірації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Болюк О. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 35 с. : .Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-302] (1).
Пейзаж у живописі кримських художників XX ст.(традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бондарчук Н. О. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2017Description: 232 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS150/1-2] (1).
Пейзаж у живописі кримських художників XX ст.(традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бондарчук Н. О. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2017Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-267] (1).
Мистецтво Острозького осередку другої пол. XVI - першої пол. XVII століття. (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бондарчук Я. В. ; Національний університет "Острозька академія"Publication: Острог, 2002Description: 216 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS52/1-2] (1).
Мистецтво Острозького осередку другої пол. XVI - першої пол. XVII століття( Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Бондарчук Я. В. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2002Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-92] (2).
Ковальство України середини ХІХ - початку ХХ століття. Художні особливості і типологія виробів : Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 Декоративно-прикладне мистецтво / Боньковська С. М. ; Інститут народознавстваPublication: Львів, 1994Description: 188 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS3] (1).
Ковальство України середини XIX - початку XX століття. Художні особливості, типологія виробів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - декоративно-прикладне мистецтво / Боньковська С. М.Publication: Львів, 1994Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-9] (1).
Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини XIX - першої третини XX століть : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.07 - дизайн / Борисенко О. М.Publication: Львів, 2019Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-292] (1).
Графика Бурятии: истоки, традиции, особенности современного художественного развития : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04 - изобразительное искусство / Бороноева Т. А.Publication: Description: 25 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-38] (1).
Народная резьба по дереву в Западных областях Украины XIX-XX веков : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведческих наук / Будзан А. Ф.Publication: Москва, 1958Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-79] (1).
Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х - початку 1970-х років: проблема національної самоідентифікації : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Ваврух М. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 170 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS100/1-2] (1).
Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х - початку 1970-х років: проблема національної самоідентифікації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Ваврух М. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2009Description: 15 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-176] (2).
Декоративне мистецтво в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. XIX - 10-х рр. XX ст.: художньо-стилістичні особливості : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Виноградов В. Є. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2013Description: 206 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS113/1-2] (1).
Декоративне мистецтво в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. XIX - 10-х рр. XX ст.: художньо-стилістичні особливості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Виноградов В. Є. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2013Description: 16 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-203] (2).
Исследование взаимосвязи рисунка и композиции в художественной керамике и стекле : Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность : 17.00.05 - Декоративное и прикладное искусство. 13.00.02 - Методика преподавания / Власов В. Г.Publication: Москва, 1988Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-86] (1).
Коммунистическая молодежная пресса Западной Украины (1921-1938 гг.) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 07.0.10 - История науки и техники (история журналистики) / Войнаровский А. Ф.Publication: Львов, 1980Description: 23 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-30] (1).
Кераміка Західного Поділля кінця XIX-XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Вольська С. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2012Description: 186 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS114/1-2] (1).
Кераміка Західного Поділля кінця XIX-XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Вольська С. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2013Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-205] (2).
Народна вишивка Тернопільщини XX ст. (історіографія, типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Волянюк Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 225 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS137/1-2] (1).
Народна вишивка Тернопільщини XX ст. (історіографія, типологія, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Волянюк Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 26 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-247] (1).
Народні жіночі прикраси на Україні XIX - поч. ХХ ст. : Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - Декоративно-прикладне мистецтво / Врочинська Г. В. ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. РильськогоPublication: Київ, 1992Description: 170 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS4] (1).
Народні жіночі прикраси на Україні XIX - поч. XX ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - декоративно-прикладне мистецтво / Врочинська Г. В.Publication: Львів, 1994Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-8] (1).
Мураларт у концептуальному діалозі українських митців із соціумом : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціальність 023 - "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація". Галузь знань 02 - "Культура і мистецтво" / Гаврилюк Б. А. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2023Description: 375 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS197] (1).
Декоративно-ужиткове мистецтво Вижницької школи: традиції та новаторські творчі концепції : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Гаврилюк Р. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2020Description: 337 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS175] (1).
Декоративно-ужиткове мистецтво Вижницької школи: традиції та новаторські творчі концепції : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Гаврилюк Р. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2020Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-294] (1).
Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - "Образотворче мистецтво" / Гаврош О. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 206 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS147/1-2] (1).
Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - "Образотворче мистецтво" / Гаврош О. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 20 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-265] (1).
Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX ст. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Галишич Р. Я. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2002Description: 186 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS50] (1).
Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Галишич Р. Я. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2002Description: 19 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-90] (2).
Храмові вітражі Галичини кінця XIX - поч. XX ст.: західноєвропейський контекст (становлення, художні особливості, проблеми реставрації) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.05 - декоративно-прикладне мистецтво / Гах І. С. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 156 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS77/1-2] (1).
Храмовий вітраж Галичини кінця XIX - поч. XX ст.: західноєвропейський контекст (становлення, художні особливості, проблеми реставрації) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. спеціальність 17.00.05 - декоративно-прикладне мистецтво / Гах І. С. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 16 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-126] (2).
Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з Наконечного у контексті українського іконопису другої половини XVI століття : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гелитович М. Й.Publication: Львів, 2001Description: 204 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS43/1-2] (1).
Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з Наконечного у контексті українського іконопису другої половини XVI століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гелитович М. Й.Publication: Львів, 2001Description: 20 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-74] (1).
Українські народні традиції як складова дизайну інтер'єрів сучасного індивідуального житла : Автореферат дисертайії на здобуття кандидата мистецтвознавства. 17.00.07 - дизайн / Георгієва О. С.Publication: Київ, 2013Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-230] (1).
Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Герій О. О. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 187 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS59/1-2] (1).
Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Герій О. О. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-99] (1).
Українська народна іграшка кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. (історія, типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Герус Л. М.Publication: Львів, 1997Description: 174 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS25] (1).
Українська народна іграшка кінця XIX - першої половини XX ст. (історія, типологія, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Герус Л. М.Publication: Львів, 1997Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-57] (1).
Харківська школа графіки (друга половина XX століття) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гладун О. Д. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2005Description: 192 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS70] (2).
Харківська школа графіки (друга половина XX століття) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гладун О. Д. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2005Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-183] (1).
Художні вироби з дерева в інтер’єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. (Історія. Типологія. Художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Гнатюк М. В.Publication: Львів, 2000Description: 170 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS30] (1).
Художні вироби з дерева в інтер’єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. (Історія. Типологія. Художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Гнатюк М. В.Publication: Львів, 2000Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-61] (1).
Художнє скло Китаю другої половини XX - початку XXI століття: стильові особливості, традиції та інновації : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Го Кай ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 281 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS140] (1).
Художнє скло Китаю другої половини XX - початку XXI століття: стильові особливості, традиції та інновації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Го Кай ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2015Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-250] (1).
Разработка технологии вязания и метода проектирования трикотажа регулируемой толщины из текстурированых углеродных нитей : Автореферат на соискание ученой степени кандидата техниченких наук. 05.19.03 - Технология текстильных материалов / Головня А. В.Publication: Киев, 1987Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-25] (1).
Городские ремесла Галичины и Волыни XVI-XVII веков (Исследование процессов историко-художественного развития) : Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.05 - декоративное и прикладное искусство / Голод И. В.Publication: Санкт-Петербург, 1993Description: 23 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-6] (1).
Декоративная керамика в современной архитектурно-пространственной среде (на материалах искусства декоративной керамики Украины 60-х - начала 80-х годов) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность - 17.00.05 - Декоративно-прикладное искусство / Голубец О. М.Publication: Москва, 1984Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-24] (1).
Мистецьке середовище Львова другої половини XX століття (соцреалізм і свобода творчості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Голубець О. М.Publication: Київ, 2003Description: 31 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-330] (1).
Львівський скульптурний портрет другої половини XX cтоліття: композиційні моделі та образно-пластична структура : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гончарук О. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 169 c. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS148] (1).
Львівський скульптурний портрет другої половини XX cтоліття: композиційні моделі та образно-пластична структура : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гончарук О. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-264] (1).
Українська ікона Східної Словаччини XV - XIX століть : Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Грешлик В.Publication: Пряшів, 1996Description: 219 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS18/1-2] (1).
Українська ікона Східної Словаччини XV - XIX століть : Автреферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Грешлик В.Publication: Львів, 1996Description: 26 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-55] (1).
Вітражі Львова другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Грималюк Р. М.Publication: Львів, 1996Description: 26 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-53] (1).
Вітражі Львова другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Грималюк Р. М.Publication: Львів, 1996Description: 195 с.+ іл..Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS15] (1).
Книжкова мініатюра Франції XIII-XV cт.: художні образи і системи символів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гринда Б. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 238 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS120/1-2] (1).
Книжкова мініатюра Франції XIII-XV cт.: художні образи і системи символів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Гринда Б. І. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2014Description: 18 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-217] (2).
Декоративний народний розпис в інтер’єрі гуцульської хати (середина ХІХ-го - кінець ХХ століть) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - Декоративне і вжиткове мистецтво / Гринюк М. М.Publication: Львів, 1997Description: 181 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS19/1-2] (1).
Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього втілення (досвід українських митців) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Грідяєва Т. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 318 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS184] (1).
Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього втілення (досвід українських митців) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Грідяєва Т. О. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-303] (1).
Народная керамика Восточноподольской зоны Украинской ССР (художественные особенности) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.05 - Декоративно-прикладное искусство / Гудак В. А.Publication: Москва, 1985Description: 24 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-23] (1).
Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури XX століття (національний та глобалізаційний аспекти) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 05.01.03 - технічна естетика / Даниленко В. Я. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2006Description: 400 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS71/1-2] (1).
Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури XX століття (національний та глобалізаційний аспекти) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 05.01.03 - технічна естетика / Даниленко В. Я. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 36 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-117] (1).
К истории становления отечественого дизайна. Харьковский промышленный район : Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.06 - Техническая эстетика / Даниленко В. Я.Publication: Москва, 1989Description: 111 с. + ил.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS190/1-2] (1).
Стильова еволюція графічного дизайну Великої Британії другої половини XX століття : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.07 - Дизайн / Даниленко Л. В. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2015Description: 197 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS135/1-2] (1).
Стильова еволюція графічного дизайну Великої Британії другої половини XX століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.07 - Дизайн / Даниленко Л. В. ; Харківська державна академія дизайну і мистецтвPublication: Харків, 2015Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-242] (1).
"Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI ст.: іконографія, художні особливості : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Дем'янчук А. Л. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2016Description: 225 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS144/1-2] (1).
"Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI ст.: іконографія, художні особливості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Дем'янчук А. Л. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2016Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-261] (1).
Міфологічна парадигма поезій Миколи Воробйова : Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 10.01.06 - теорія літератури / Демидюк Л. М.Publication: Львів, 2010Description: 21 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-226] (1).
Буддийские реминисценции в русском изобразительном искусстве первого тридцатилетия XX века (Н. Рерих, "Амаравелла", Н. Кульбин, М. Матюшин, Е. Гуро) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.04. изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура / Ди Руокко АделеPublication: Москва, 2005Description: 25 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-131] (1).
Процесійні ікони Західної України XVII-XIX століть (походження, іконографічні та художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05. Образотворче мистецтво / Дундяк І. М. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 304 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS55] (1).
Процесійні ікони Західної України XVII-XIX століть (походження, іконографічні та художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05. Образотворче мистецтво / Дундяк І. М. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 18 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-95] (1).
Килим північної Буковини XX ст. Традиції та новаторство : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дутка В. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2007Description: 173 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS81/1-2] (1).
Килим північної Буковини XX ст. Традиції та новаторство : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дутка В. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2007Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-138] (2).
Українські вибійчані тканини : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дутка Р. М.Publication: Львів, 1995Description: 186 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS11/1-2] (1).
Українські вибійчані тканини : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дутка Р. М.Publication: Львів, 1995Description: 31 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-39] (1).
Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини XX - початку XXI cт.: традиції та художні експерименти : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Дьерке Г. Г. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 249 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS155/1-2] (1).
Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини XX - початку XXI cт.: традиції та художні експерименти : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Дьерке Г. Г. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2018Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-272] (1).
Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII-XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дядюх-Богатько Н. Й.Publication: Львів, 2019Description: 210 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS106/1-2] (1).
Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII-XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Дядюх-Богатько Н. Й.Publication: Львів, 2019Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-186] (2).
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля XIX-XX ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06. - декоративне і прикладне мистецтво / Дяків О. В.Publication: Львів, 2007Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-140] (2).
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля XIX-XX ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06. - декоративне і прикладне мистецтво / Дяків О.В. ; Інститут народознавства НАН УкраїниPublication: Львів, 2007Description: 210 с + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS82/1-2] (1).
Принципи формування інтер'єру клубних будівель радянського періоду (на прикладах східного регіону України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури / Єрещенко О. Г.Publication: Київ, 2013Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-338] (1).
Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 17.00.05 - образотворче мистецтво / Єфімова А. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 200 c. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS145] (1).
Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 17.00.05 - образотворче мистецтво / Єфімова А. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2017Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-262] (1).
Сакральне мистецтво в православних храмах Німеччини (XIX - початок XX ст.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Жердєв В. В.Publication: Харків, 2010Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-342] (1).
Пластика Русі-України кінця Х - першої половини XIV ст. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Жишкович В. І.Publication: Львів, 1996Description: 193 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS13/1-2] (1).
Пластика Русі-України кінця X - першої половини XIV ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Жишкович В. І.Publication: Львів, 1996Description: 25 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-51] (1).
Геральдична гравюра в Галичині XVII-XVIII століть: структурно-образні та стильові особливості : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Жмурко О. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2011Description: 207 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS110/1-2] (1).
Геральдична гравюра в Галичині XVII-XVIII століть: структурно-образні та стильові особливості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Жмурко О. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2012Description: .20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-194] (2).
Орнаментальное оформление украинской рукописной книги : Автореферат диссертации на соискание ученой стпени кандидата искусствоведения / Запаско А. П.Publication: Москва, 1958Description: 15 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-36] (1).
Розробка процесу оздоблення вишивкою жіночих костюмів з урахуванням українських народних традицій : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів / Засорнова І. О.Publication: Хмельницький, 2012Description: 21 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-327] (1).
Народна вишивка Західної України ХІХ - ХХ ст. (проблеми традицій) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Захарчук-Чугай Р. В. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 1995Description: 326 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS6] (1).
Народна вишивка Західної України XIX-XX ст. (Проблеми традицій) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - Декоративне і прикладне мистецтво / Захарчук-Чугай Р. В.Publication: Львів, 1995Description: 51 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-45] (1).
Монументальная живопись М. Л. Бойчука и его школа : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.09 - теория и история искусства / Земляная Т. Н.Publication: Санкт-Петербург, 2009Description: 38 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-339] (1).
Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Зузяк Т. П. ; Прикарпатський університет ім. Василя СтефаникаPublication: Івано-Франківськ, 2004Description: 162 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS60/1-2] (1).
Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореферат дисертаці на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Зузяк Т. П. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2004Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-100] (1).
Ярославское художественное серебро 17-18 вв. (опыт локализации школы) : Автореферат диссертации в форме научного доклада по опубликованным работам на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.06 - Декоративное и прикладное искусство / Игошев В.В.Publication: Москва, 1992Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-2] (1).
Декор традиційної української кераміки XVIII - першої половини XX cтоліття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Івашків Г. М. ; Національна академія наук України. Інститут народознавстваPublication: Львів, 2004Description: 217 с.+ іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS61/1-2] (1).
Українська народна фігурна кераміка XIX-XX ст.: пластика декору та форми, концепція образів : Подається на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Івашків Г. М. ; Національна академія наук України, Інститут народознавства. Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 440 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS187/1-2] (1).
Українська народна фігурна кераміка XIX-XX ст.: пластика декору та форми, концепція образів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Івашків Г. М. ; Національна академія наук України, Інститут народознавства. Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2021Description: 36 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-306] (1).
Декор традиційної української кераміки XVIII - першої половини XX cтоліття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Івашків Г. М. ; Національна академія наук України. Інститут народознавстваPublication: Львів, 2004Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-101] (1).
Українська сатирична графіка у Галичині другої половини XIX ст. - початку XX ст.: Еволюція художньо-образної системи : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність17.00.05 - образотворче мистецтво / Іжевський А. В. ; Національна академія наук України. Інститут народознавстваPublication: Львів, 2009Description: 193 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS101/1-2] (1).
Українська сатирична графіка у Галичині другої половини XIX ст. - початку XX ст.: Еволюція художньо-образної системи : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність17.00.05 - образотворче мистецтво / Іжевський А. В.Publication: Львів, 2009Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-178] (2).
Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX-XX століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Істоміна Г. В. ; Національна академія наук України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. РильськогоPublication: Київ, 2007Description: 343 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS87] (1).
Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX-XX століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Істоміна Г. В.Publication: Львів, 2007Description: : 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-150] (2).
Інтер'єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 26.00.01 - теорія та історія культури / Калиновська І. М.Publication: Івано-Франківськ, 2012Description: 16 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-329] (1).
Принципи та прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер'єру : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.07 - дизайн / Катріченко С. В.Publication: Харків, 2012Description: 23 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-333] (1).
Дизайн просторів для презентації модних колекцій : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.07 - дизайн / Квасниця Р. Б.Publication: Львів, 2021Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-323] (1).
Художні вироби зі шкіри на Покутті і Західному Поділлі кінця XIX - початку XX ст. (типологія, художні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства . Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Кіщук Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2019Description: 229 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS165/1-2] (1).
Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця XIX - початку XX ст. (типологія, художні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства . Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Кіщук Н. М. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2019Description: 18 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-282] (1).
Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - Декоративне і прикладне мистецтво / Клименко О. О. ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. РильськогоPublication: Київ, 1995Description: 217 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS7/1-2] (1).
Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - Декоративне і прикладне мистецтво / Клименко О. О. ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. РильськогоPublication: Київ, 1995Description: 25 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-41] (2).
Изменения в органах малого таза и развитие коллатералей после перевязки подчревных и яичниковых артерий в эксперименте : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Клинская Т. П.Publication: Кишинев, 1965Description: 14 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-46] (1).
Облаштування інтер'єру дерев'яних церков Західного Поділля та Покуття XVIII - поч. ХХ ст. (проблема ансамблевості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Клімашевський А. В. ; НАН України; Інститут народознавстваPublication: Львів, 2002Description: 168 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS46] (1).
Облаштування інтер'єру дерев'яних церков Західного Поділля та Покуття XVIII - поч. ХХ ст. (проблема ансамблевості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Клімашевський А. В. ; НАН України; Інститут народознавстваPublication: Львів, 2002Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-77] (1).
Художні вироби зі шкіри на Гуцульщині XIX-XX ст. (витоки, типологія, художні особливості, збереження традиції) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Книш Б. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 182 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS80/1-2] (1).
Художні вироби зі шкіри на Гуцульщині XIX-XX ст. (витоки, типологія, художні особливості, збереження традиції) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Книш Б. В. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 18 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-134] (1).
Творча спадщина І. Г. Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку ХХ століття) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - Образотворче мистецтво / Коваленко А. І. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2002Description: 165 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS47/1-2] (1).
Творча спадщина І. Г. Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку ХХ століття) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.05 - Образотворче мистецтво / Коваленко А. І. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2002Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-78] (1).
Принципи формування дизайну предметно-просторового середовища засобами LED-технологій : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.07 - Дизайн / Коваль Л. М.Publication: Харків, 2012Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-335] (1).
Принципи дизайну інтер'єрів закладів соціального захисту дітей : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.07 - дизайн / Коваль-Цепова А. В.Publication: Львів, 2021Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-311] (1).
Портретний живопис Центральної і Східної України кінця XVII-XVIII ст. (традиція та нові віяння) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Ковальова М. М.Publication: Харків, 2010Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-308] (1).
Відеоарт Львова 1990 - 2020-х років: становлення, моделі, експозиційні концепції : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціальність 023 - "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація". Галузь знань 02 - "Культура і мистецтво" / Когут В. А. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2023Description: 243 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS196] (1).
Українські "панські" килими XVII-XVIII ст. (Історія та стилістика) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративно-прикладне мистецтво / Когут Г. В. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 326 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS54] (1).
Українські "панські" килими XVII-XVIII ст. (Історія та стилістика) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративно-прикладне мистецтво / Когут Г. В. ; Львівська академія мистецтвPublication: Львів, 2003Description: 19 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-94] (1).
Образ людини в мистецтві Київської Русі : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Козак Н. Б.Publication: Львів, 2000Description: 190 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS31] (1).
Образ людини в мистецтві Київської Русі : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - образотворче мистецтво / Козак Н. Б.Publication: Львів, 2000Description: 19 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-62] (1).
Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця XIX - першої третини XX століття (історія, типологія, художні особливості, осередки) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Козакевич О. Р. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 209 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS75/1-2] (1).
Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця XIX - першої третини XX століття (історія, типологія, художні особливості, осередки) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Козакевич О. Р. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2006Description: 19 с..Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-122] (2).
Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури / Козакова О. М.Publication: Харків, 2016Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-255] (1).
Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - Образотворче мистецтво / Колпакова Н. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Пьвів, 2015Description: 303 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS131] (1).
Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.05 - Образотворче мистецтво / Колпакова Н. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Пьвів, 2015Description: 19 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-238] (1).
Принципы художественного моделирования среды оператора : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.06 - Техническая эстетика / Колпащиков Л.С.Publication: Москва, 1991Description: 25 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-1] (1).
Українські кахлі ХVIIІ - початку ХХ ст. (Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Колупаєва А. В.Publication: Львів, 1999Description: 218 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS27/1-2] (1).
Українські кахлі ХVIIІ - початку ХХ ст. (Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Колупаєва А. В.Publication: Львів, 1999Description: 17 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-58] (2).
Угорська вишивка Закарпаття XIX - першої чверті XX cтоліття (художньо-функціональні та стилістичні особливості) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Коприва А. Т. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2005Description: 190 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS68/1-2] (1).
Угорська вишивка Закарпаття XIX - першої чверті XX cтоліття (художньо-функціональні та стилістичні особливості) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Коприва А. Т. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2005Description: 20 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал[Ав-109] (1).
Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX - початку XXI століття : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Король Н. Я. ; Львівська національна академія мистецтвPublication: Львів, 2016Description: 172 с. + іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал[DIS143/1-2] (1).